Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach

Kierunki kształcenia

Technikum nr 14 (5-letnie)

- Technik spawalnictwa
- Technik elektronik
- Technik elektryk
- Technik ekonomista

Szkoła Branżowa I Stopnia

-Elektryk

Szkoła Branżowa II Stopnia

- Technik elektryk