Fundusz świadczeń socjalnych

Regulamin

Załącznik nr 3_Oświadczenie o uzyskanych dochodach

Załącznik nr 4_Wniosek o przyznanie świadczenia_wypoczynek

Załącznik nr 5_Wniosek o przyznanie świadczenia_zapomoga losowa

Załącznik nr 6_Wniosek o przyznanie świadczenia_zapomoga socjalna

Załącznik nr 7_pomoc zwrotna_pożyczka na cele mieszkaniowe