Pilotażowa wersja kodeksu 2.01. Sprawdzaj swoją wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązywanie testów zamieszczonych w Internecie.

2. Miej świadomość, że podane w Internecie informacje nie muszą być wiarygodne; korzystaj tylko ze sprawdzonych źródeł wiedzy.

3. Korzystając z informacji zawartych w Internecie zawsze podawaj ich źródło (np. autor, adres strony i datę korzystania).

4. Używaj Librusa do komunikacji z nauczycielem.

5. Korzystając z Internetu przestrzegaj zasad netykiety.

6. Pamiętaj, że masz możliwość korzystania z komputerów i Internetu w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej znajdującym się w bibliotece szkolnej.

7. Dbaj o sprzęt komputerowy.

8. Korzystając z Internetu nie podawaj swoich danych osobowych, jeżeli nie jest to konieczne.

9. Dobrze przemyśl wybór hasła dostępu, np. przypadkowa kombinacja liter i cyfr, jest bezpieczniejsza od imienia.

10. Bądź ostrożny w sieci (nie ufaj nieznajomym, usuwaj podejrzane e-maile, czytaj regulaminy, nie wchodź na podejrzane strony) i dbaj o bezpieczeństwo innych.

11. Pamiętaj, że nadmierne spędzanie czasu przed komputerem może uzależniać.

12. Zachęcaj i pomagaj dorosłym w korzystaniu z komputera, Internetu i telefonu komórkowego.

Powrót

Powrót na stronę główną