Debata szkolnaDebata szkolna dotycząca Kodeksu 2.0. odbyła się 8 grudnia w sali multimedialnej. Wzięło w niej udział 36 uczniów z klas: 2A (technik elektronik), 2Z (elektryk), 3E (technik ekonomista), 4A (technik elektronik) oraz nauczyciele zgłoszeni do programu. Debata przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie, podzieleni na 7 zespołów, mięli zastanowić się nad plusami i minusami wykorzystywania w naszej szkole technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Następnie przedstawiciel każdego zespołu prezentował wnioski z tej pracy (zostały one spisane na kartkach). W drugim etapie uczniowie mieli za zadanie wypracować propozycje zapisów kodeksowych. Pracowali w tych samych zespołach, co w pierwszym etapie. Każdy zespół wylosował jeden z tematów kodeksu i na podstawie przygotowanych przez mgr Beatę Piątkowską i mgr Gabrielę Lis materiałów z debat klasowych opracowywał propozycje postulatów możliwych do zrealizowania w tym roku szkolnym w naszej szkole. Po zakończonej dyskusji przedstawiciel każdej grupy prezentował jej pomysły. Były one zapisywane przez 2 uczennice z klasy 3E na komputerze i jednocześnie wyświetlane na ekranie. Po wystąpieniu każdego przedstawiciela można było korygować proponowane zapisy lub zgłaszać dodatkowe postulaty. Po zapisaniu wszystkich pomysłów powstała robocza wersja kodeksu 2.0. Podstawowe wnioski na przyszłość, których realizacja w dużym stopniu zależy od możliwości finansowych szkoły, dotyczyły wymiany dotychczasowych komputerów na lepsze, zwiększenia liczby komputerów (w każdej klasie co najmniej jeden) oraz usprawnienia Internetu.


Poniżej znajdują się zdjęcia z debaty szkolnej

Powrót

Powrót na stronę główną