Leonardo da Vinci


PROJEKTY MOBILNOŚCI

Praktyki i staże zawodowe dla młodzieży


Minimalna liczba partnerów projektu z różnych krajów2
Maks. czas trwania pobytu za granicąDo 36 tygodni
Maks. czas trwania projektuDwa lata
Maksymalne dofinansowanieDo 100% kosztów
ZarządzającyNarodowa Agencja

Leonardo da Vinci

Powrót