EUROPASS - MOBILNOŚĆ


Prezentuje w sposób jednolity
dla wszystkich krajów
europejskich zakres wiedzy
i doświadczeń zdobytych
podczas nauki, szkolenia,
czy praktyki realizowanej za granicą.


EUROPASS - MOBILNOŚĆ


może otrzymać każda osoba
w związku ze zorganizowanym wyjazdem na naukę,
staż lub praktykę, o ile:


- pobyt za granicą ma miejsce w ramach wspólnotowego
programu w dziedzinie edukacji i szkoleń
- przebieg pobytu za granicą jest nadzorowany przez
wyznaczonego przez instytucję wysyłającą opiekuna.

Powrót