ZESPӣ SZKӣ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
OGASZA NABR
na rok szkolny 2021/2022

Warunki naboru do Technikum nr 14

Warunki naboru do Szkoy Branowej I Stopnia
Harmonogram Rekrutacji


Powrt na stron gwn