ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
OGŁASZA NABÓR
na rok szkolny 2017/2018

do TECHNIKUM NR 14

do ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Nr 4

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kryteria rekrutacji opracowane zostały w oparciu o art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Dz.U.z 2017r. poz.60 oraz z załącznika do decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017r.
w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych
i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2016/2017.

Powrót na stronę główną