ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3

im. ADAMA KOCURA w KATOWICACH - JANOWIE
ul. SZOPIENICKA 66
tel. 255-72-25