TECHNIKUM NR 14
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
IM. ADAMA KOCURA
W KATOWICACH

ZAPRASZA

WSZYSTKICH KANDYDATÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ W NASZYM
ZESPOLE NA ROK SZKOLNY 2009/2010
NA

DNI OTWARTE

Powrót na stronę główną