Data:
Godzina:
          
                                                                                                                                                                                                              

HISTORIA

Szkoła nasza istnieje od 1945 r. Pierwszym jej przesłaniem było kształcenie kadry fachowców dla przemysłu węglowego. Szkoła działała w systemie dziennym i wieczorowym. Współpraca z wieloma zakładami zaowocowała rozwojem bazy dydaktycznej i socjalnej szkoły. W roku 1993 w związku z restrukturyzacja przemysłu górniczego szkoła została przeprofilowana w Zespól w skład, którego weszły: Technikum Elektryczno-Elektroniczne, Technikum Elektryczno-Elektroniczne dla Dorosłych, Liceum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W ramach Technikum Elektryczno-Elektronicznego uczniowie zdobywają tytuł technika elektronika i technika elektryka, natomiast w Liceum Ekonomicznym tytuł technika ekonomisty. W rocznice 50-lecia istnienia szkoły Zespołowi Szkól Zawodowych nr 3 zostało nadane imie Adama Kocura - prezydenta miasta Katowic w latach 1928-1939, oraz ufundowany sztandar. Mając na uwadze dobre przygotowanie naszych absolwentów do stawianych im zadań, szkoła ciągle rozwija swoja bazę dydaktyczną.

Adam Kocur

"Najpierw teolog, potem wojskowy. To komendat, aplikant sadowy. Potem prezydent i posel wreszcie. Lud sie dziwuje jak rzadzi w miescie!
Prezesem zwiazku tez go zrobiono. w koncu wymowy go nauczono.Czym bedzie jeszcze, czy wy to wiecie? To jest naprawde "cudowne dziecie!"".


Dr Adam Kocur

Dr Adam Kocur, burmistrz Katowic w latach 1928-1939, był żołnierzem i powstańcem śląskim, działaczem politycznym i społecznym, zapisał sie również w pamięci rodaków jako prezydent Katowic w latach 1928-1939. Jako burmistrz Katowic dbał on szczególnie o rozwój kultury w mieście, popularyzował cywilizacyjny dorobek narodu polskiego, odrabiając tym samym zacofanie śląska w rozwoju życia intelektualnego, dziedziczone po pruskim zaborcy. Pod koniec jego kadencji stolica województwa stała sie ważnym ośrodkiem o wielomiejskim charakterze. Od 1928r, obok obowiązków prezydenta Katowic, sprawował dr. A. Kocur wiele funkcji społecznych. Praca społeczne była jego pasja. Będąc kawalerem, z cala swoboda mógł angażować się w działalność różnych stowarzyszeń kulturalnych i sportowych. Popierał inicjatywy zmierzające do rozwoju kulturalno-naukowego naszego regionu. Po burzliwej młodości i latach dojrzałych poświęcił sie, mając 57 lat, stanowi duchowemu i wytrwał w nim przez ostatnie kilkanaście lat swego życia, otaczając duchowa opieka Polaków na obczyźnie.

Engine & design by ZSZ3 - 2007