Data:
Godzina:
          
                                                                                                                                                                                                              

Tematy prezentacji na maturę ustną z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015
zobacz tutajMoje rady dla maturzystów:

Uczeń będzie miał możliwosć proponowania tematu egzaminacyjnego, który będzie dotyczył jednego z następujacych działów nauczania języka polskiego: literatury, języka lub pogranicza sztuk (taka lista zostanie opublikowana do 10 kwietnia).

Jesli zostanie on zaakceptowany przez szkolna komisję przedmiotowa, znajdzie się w szkolnym katalogu tematów egzaminacyjnych, zatwierdzonych przez OKE.
Zdajacy może temat zamienić lub przeredagować za zgoda nauczyciela.

Egzamin wewnętrzny, trwajacy 25 minut, składa się z dwóch częsci:
-wypowiedzi zdajacego na wybrany temat,
-rozmowy zdajacego z egzaminatorami.

W czasie prezentacji tematu zdajacy może korzystać:
-z pisemnego planu wypowiedzi, przygotowanego przed egzaminem,
-z materiałów pomocniczych, samodzielnie opracowanych przed egzaminem.
Podczas rozmowy z egzaminatorami otrzyma trzy pytania nawiazujace do omawianego tematu. Plan nie może przekraczać 1 strony A4.

Ważne adresy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno

tel/fax (032) 616 33 99
616 28 14, 752 00 44 752 03 88
e-mail: oke@jaw.pl
matura@oke.jaw.pl

Szczegółowych informacji można szukać na www.oke.jaworzno.pl

Arkusze maturalne wraz z komentarzami:


Arkusz 1


Komentarz do arkusza 1


Arkusz 2


Komentarz do arkusza 2

Engine & design by ZSZ3 - 2007