Data:
Godzina:
          
                                                                                                                                                                                                              

Kierunki kształcenia


Technikum nr 14 (4-letnie)

- Technik elektronik ------> Zobacz opis zawodu
- Technik elektryk------> Zobacz opis zawodu
- Technik ekonomista ------> Zobacz opis zawodu
- Technik górnictwa podziemnego------> Zobacz opis zawodu


W roku szkolnym 2012/13 utworzyliśmy klasy mundurowe i do nadal podtrzymujemy inicjatywę ich tworzenia. Realizacja takiej potrzeby uczniów, to możliwość wyboru w poszczególnych klasach formacji mundurowej, w której dodatkowe zajęcia sprawnościowe i związane z przestrzeganiem prawa i bezpieczeństwem będą prowadzone przez specjalistów z Policji i Straży Pożarnej w szkole i na terenie tych jednostek w Katowicach. Uczniowie za zgodą rodziców mogą realizować się w działaniu w ramach OSP Szopienice, zdobywając przy tym odpowiednie umiejętności i uprawnienia.


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

-Elektryk
-Górnik eksploatacji podziemnej


Kwlifikacyjne Kursy Zawodowe(KKZ)

-Technik górnictwa podziemnego po zdaniu egzaminów z 2 kwlifikacji w 62 tygodnie
-Technik elektryk po zdaniu egzaminów z 3 kwalifikacji w 77 tygodni

Kursy są bezpłatne

Zajęcia 3x w tygodniu- 22 godziny
Zapisy trwają cały rok, rozpoczynają się w grupie od 20 kandydatów

Engine & design by ZSZ3 - 2007