Data:
Godzina:
          
                                                                                                                                                                                                              
Oferty dla absolwentów Oferty dla absolwentów
Piszą o NAS

Pamiętamy grudzień 1981

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13.12.1981 - Pamiętamy - to tytul projektu, do którego przystąpiła cała społeczność ZSZ Nr 3. Głównym celem projektu jest przygotowanie móodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. Strona wydarzenia.    Wystawa w ZSZ3    Udział nauczycieli ZSZ3 w wykładach   

4.11.2021

Uwaga zapisy na konsultacje dotyczące Stypendium Premiera

Konsultacje nowego Stypendium Premiera odbędą się 14 czerwca br. od godz. 15:00 w formule online poprzez jedną z platform do wideokonferencji. Zapisy na wydarzenie prowadzone sa poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://stypendiumpremiera.webankieta.pl/. Ostateczny termin na wypełnienie formularza to 11 czerwca 2021 (piątek) do godz. 12:00. Komunikat o stypendiach Premiera.

9.06.2021

Przypominamy że od dnia 31.05.2021 zajęcia odbywaja się stacjonarnie Wytyczne po powrocie do szkoły . Pomoc psychologiczna .    Wskazania dla ucznia .    Wskazania dla rodzica i opiekuna .   

29.05.2021

Akcja rekrutacja

Nowe projekty Unijne

Zajęcia zdalne

Przypominamy że od dnia 1.02.2020 do 14.02.2020r. zajęcia odbywaja się tylko zdalnie Komunikat MEN Zdalna Szkoła+ .

28.01.2021

Zajęcia zdalne po feriach

Przypominamy że od dnia 18.01.2021 do 31.01.2021r. zajęcia odbywaja się tylko zdalnie

13.01.2021

Zajęcia zdalne

Przypominamy że od dnia 26.10.2020 do 8.11.2020r. zajęcia odbywaja się tylko zdalnie

26.10.2020

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/21

Dnia 1 września o godzinie 9.00 w szkole, odbędzie się uroczyste rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego 2020/2021 .Dla zainteresowanych o godz. 8.00 w Kościele pw. św. Anny w Katowicach odbędzie się msza św.

27.08.2020

OGŁOSZENIE

Projekt Zdalna Szkoła+ w Katowicach.

14.08.2020

OGŁOSZENIE

Poprawki w roku2019/2020

Harmonogram Poprawek

25.06.2020

OGŁOSZENIE

Procedura organizacji konsultacji dla Wszystkich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr3.


Harmonogram Konsultacji

1.06.2020

OGŁOSZENIE

Projekt Zdalna Szkoła.

20.05.2020

OGŁOSZENIE

Od 24 kwietnia 2020r. absolwenci Technikum nr 14 mogą odebrać w sekretariacie świadectwa ukończenia szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00

23.04.2020

Staże zawodowe w ZSZ nr3

Zapraszamy na staże zawodowe w naszej szkole. Darmowe Kursy SEP dla elektryków

2.03.2020

Dni Otwarte w ZSZ nr3

W dniu 6.03.2020r. i 9.03.2020r. Zapraszamy na Dni otwarte w naszej szkole. Program przewiduje wykłady popularno naukowe w dziedzinie techniki oraz zwiedzanie pracowni i sal lekcyjnych Opis wydarzenia

19.02.2020

Zajecia praktyczne realizowane w ZSZ nr3


Zajecia w Naszej szkole
Zespół Szkół Zawodowych jest placówką oswiatową z tradycją w kształceniu zawodowym. Kuznią kadr fachowych jest od 1945 roku. Szkoła stale podnosi poziom metodyki nauczania. Dba o wyposażenie dydaktyczne, co uwidocznione jest w pracowniach przedmiotowych. Szczególnie wywierany jest nacisk na zajęcia praktyczne, które stanowią podstawę przygotowania absolwenta do pracy na stanowiskach fachowych. Wielu absolwentów tutejszej szkoly, ocenianych jest wysoko poprzez pracodawców za swoje umiejetności fachowe i przydatność do pracy na stanowiskach produkcyjno uslugowych. Znaczna ilość absolwentów kontynuuje kształcenie w celu podnoszenia swoich kwalifikacji. Szkola dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi w narzędzia maszyny i urządzenia,warsztatami obróbki ręcznej i mechanicznej a takze elektroniki i elektroenergetyki.. Aktywna młodzież dobrze sobie radzi w opanowywaniu wiedzy i umiejetnosci fachowych. Prowadzone kierunki kształcenia w oferowanych zawodach, wzbudzaja znaczne zainteresowanie uczniów. Mimo wymagań stawianych przez proces kształcenia, w szkole panuje przyjazna atmosfera stwarzana przez dyrekcje i grono pedagogiczne. Tutejsza szkoła dba o bezpieczenstwo uczniów zarówno pod wzgledem bezpieczenstwa osobistego, jak na stanowiskach szkoleniowych. Dyrekcja i grono pedagogiczne serdecznie zaprasza młodzież do tak przyjaznego i serdecznego srodowiska w celu kontynuowania procesu kształcenia dla przyszłosci każdego zainteresowania.
Projekty Unijne realizowane w ZSZ nr3

Sprawozdanie z Realizacji Projektów Unijnych
Sprawozdanie z Realizacji Projektów EFRR

Przed modernizacją

Przed modernizacjiTrwa rekrutacja w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury na stronie www.pgg.pl – zakładka praca, następnie formularz kandydata. Wybierając oddział na którym chciałoby się pracować można zaznaczyć KWK Wujek ( będą przyjęcia). Film reklamowy

<

Dni Otwarte w ZSZ nr3

11.05.2018 Uroczyste otwarcie zmodernizowanych warsztatów szkolnych i bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego

2.05.2018

UWAGA !!!


Projekty Unijne realizowane w ZSZ nr3

Sprawozdanie z Realizacji Projektów Unijnych

11.12.2017

UWAGA !!!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO.

WNIOSEK- format pdf
Zał 6 oświadczenie ogólne
Zał 1 UPOWAŻNIENIE 2016-2017

1.09.2017

GIMNAZJALISTO-zobacz prezentację zawodów w ZSZ nr 3


Uczniowie naszej szkoły prezentują kierunki zawodów w ZSZ nr 3 zobacz film
link do filmu.

UWAGA Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym

Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w Technikum Nr 14 wchodzącym w skład Zespołu Szkól Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach
Regulamin dla uczniów- pobierz

ARCHIWUM NEWSÓW

Rok 2007    Rok 2008
Rok 2009    Rok 2010
Rok 2011    Rok 2012
Rok 2013    Rok 2014
Rok 2015    Rok 2016
Rok 2017    Rok 2018

Engine & design by ZSZ3 - 2007